การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ไซต์มือถือของเอมิเรตส์

คุณลักษณะบางอย่างบน emirates.com ขาดหายไปจากไซต์มือถือ แล้วจะเข้าถึงได้อย่างไร

คุณสามารถดูเว็บไซต์ emirates.com ทั้งหมดได้โดยคลิกที่ลิงก์ 'ดูเว็บไซต์ HTML ทั้งหมด' ที่ด้านล่างของโฮมเพจไซต์มือถือ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์มือถือที่สามารถดูเว็บ
ไซต์ HTML ทั้งหมดได้