การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

กฎการชำระเงินทางออนไลน์คืออะไร

เมื่อคุณจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินและรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณในระหว่างกระบวนการชำระเงิน จะมีการบังคับใช้กฎดังต่อไปนี้สำหรับการจองทั้งหมดที่จองผ่านเว็บไซต์ emirates.com:

  • ในบางประเทศ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้จองบัตรโดยสารหรือกลุ่มบัตรโดยสาร จะต้องเป็นผู้เดินทางของแผนการเดินทางนั้น และจะต้องแสดงบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน ก่อนที่จะรับบัตรขึ้นเครื่อง ในบางประเทศ ผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เดินทาง ดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานการจองทางออนไลน์ เพื่อดูข้อมูลวิธีค้นหาว่าประเทศใดบ้างที่อนุญาตให้ทำได้
  • เมื่อจองการเดินทางที่มีต้นทางจากบางประเทศ บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินทางออนไลน์สำหรับการจองนี้ จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในเวลาที่เช็คอิน หากคุณไม่สามารถแสดงบัตรที่ใช้สำหรับการชำระเงินค่าจองในเวลาที่เช็คอินได้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินได้ ซึ่งถ้าใช้กับคุณ คุณจะได้รับแจ้งระหว่างกระบวนการจอง
  • โปรดทราบว่า เนื่องจากสายการบินเอมิเรตส์มีฐานอยู่ในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงเป็นไปได้ว่าสำหรับธุรกรรมออนไลน์ของคุณ ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรในต่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณ
  • สายการบินเอมิเรตส์จะคิดเงินบัตรเครดิตในสกุลเงินที่ให้ไว้ในข้อมูลยืนยันการจอง หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตที่มีฐานอยู่ในประเทศที่ออกเดินทางของบัตรโดยสาร ผู้ออกบัตรของคุณอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ และใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับที่ให้ไว้โดยตัวแปลงสกุลเงินบนไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ เพื่อดูค่าธรรมเนียมใดๆ และอัตราแลกเปลี่ยนที่บังคับใช้
  • ในกรณีส่วนใหญ่ สามารถใช้บัตร Visa, MasterCard, Diners Club และ American Express สำหรับการชำระเงินได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินทางออกจากบางประเทศ บัตร Diners และ American Express อาจใช้ไม่ได้ เมนูแบบหล่นลง "ประเภทบัตร" จะแสดงประเภทบัตรที่คุณสามารถใช้ในประเทศที่ออกเดินทางนั้น
  • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตร Visa ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรของคุณ คุณอาจต้องทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านแผน Verified by Visa ซึ่งจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพขึ้น หลังจากที่คุณยืนยันการซื้อแผนการเดินทางที่มีโลโก้ของธนาคารอยู่ ซึ่งคุณจะต้องให้รหัสผ่าน Verified by Visa ของคุณ รหัสผ่านนี้ไม่ใช่ PIN ที่ใช้สำหรับเครื่อง ATM/เครื่องจ่ายเงินสด หากคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้ แต่คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับแผนนี้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อลงทะเบียน หากคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้ และคุณเลือกที่จะทำต่อโดยไม่ป้อนรหัสผ่านหรือป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง การจองของคุณจะไม่สำเร็จ
  • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตร MasterCard ขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตรของคุณ คุณอาจต้องทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านแผน MasterCard SecureCode ซึ่งจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพขึ้น หลังจากที่คุณยืนยันการซื้อแผนการเดินทางที่มีโลโก้ของธนาคารอยู่ ซึ่งคุณจะต้องให้รหัสผ่าน MasterCard SecureCode ของคุณ รหัสผ่านนี้ไม่ใช่ PIN ที่ใช้สำหรับเครื่อง ATM/เครื่องจ่ายเงินสด หากคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้ แต่คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับแผนนี้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อลงทะเบียน หากคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้ และคุณเลือกที่จะทำต่อโดยไม่ป้อนรหัสผ่านหรือป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง การจองของคุณจะไม่สำเร็จ
  • ถ้าบัตรเครดิตของคุณออกในประเทศอินเดีย เรายอมรับเฉพาะบัตรเครดิตสากลเท่านั้น
  • สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต สายการบินเอมิเรตส์จะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ และจะจ่ายคืนเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการชำระเงินทางออนไลน์ หากทำการจองที่ประเทศอินเดีย สายการบินเอมิเรตส์จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วัน โปรดทราบว่าผู้ออกบัตรอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแสดงจำนวนเงินในบัญชี
  • สำหรับกำหนดการเดินทางที่จองผ่าน emirates.com/us ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาที่ทำการจองไว้ตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปก่อนออกเดินทาง คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่ทำการจองโดยไม่มีค่าปรับ จะมีการดำเนินการคืนเงินให้กับคุณภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ที่มีการส่งแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร การขอเปลี่ยนแปลงวันที่ใด ๆ ก็ตามจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่าโดยสารที่เกี่ยวข้อง การจองโรงแรมและรถเช่าจะไม่รวมอยู่ในกฎการคืนเงิน