การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

จะชำระเงินให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร ถ้ากฎระบุว่าไม่สามารถใช้บัตรเครดิต

หากประเทศที่บัตรโดยสารออกเดินทางไม่อนุญาตให้คุณใช้บัตรของคุณ ถ้าคุณไม่ได้เดินทาง คุณอาจใช้วิธีการชำระเงินอื่นที่อนุญาตเพื่อชำระเงินให้กับผู้อื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเดินทางและเวลาก่อนออกเดินทาง  วิธีการชำระเงินที่สนับสนุน ได้แก่ PayPal การธนาคารตามเวลาจริงหรือออนไลน์ การโอนเงินผ่านธนาคารแบบออฟไลน์ หรือ Western Union