การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

ชำระการจองทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เดินทางเอง

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเดินทางของบัตรโดยสาร

บนหน้ากรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ซึ่งใช้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิต หากสามารถพิมพ์ "ชื่อผู้ถือบัตร" คุณจะสามารถชำระเงินการจองได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เดินทาง ถ้า "ชื่อผู้ถือบัตร" ปรากฏขึ้นในเมนูแบบหล่นลงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะไม่สามารถชำระเงินสำหรับการจองได้ เว้นแต่คุณจะเดินทาง

ในบางประเทศ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้จองบัตรโดยสารหรือกลุ่มบัตรโดยสาร จะต้องเป็นผู้เดินทางของแผนการเดินทางนั้น และจะต้องแสดงบัตรเครดิตจริงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน ก่อนที่จะรับบัตรขึ้นเครื่อง

สมาชิก Skywards สามารถทำการจองแลกรางวัลสำหรับเพื่อนและครอบครัว และชำระค่าภาษีที่บังคับใช้ทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตของตนเอง ถ้าประเทศที่ออกเดินทางเสนอการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ผู้ดูแลระบบ Business Rewards สามารถชำระเงินสำหรับการจองของสมาชิกองค์กรด้วยบัตรเครดิต ถ้าประเทศที่ออกเดินทางเสนอการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต