Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ฉันต้องจ่ายเงินหรือไม่ หากฉันต้องการเลือกที่นั่งทันทีหลังจากที่จองบัตรโดยสาร?

หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum หรือ Gold คุณและผู้โดยสารทุก ๆ คนในการจองของคุณ (ในหมายเลข PNR เดียวกัน) จะสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรี นี่รวมไปถึงการจองบัตรโดยสาร Special หรือ Saver fare ในชั้นประหยัดหรือบัตรโดยสารรางวัล Classic Saver ในชั้นประหยัด

หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver คุณสามารถสำรองที่นั่งของคุณล่วงหน้าได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ในการจองเดียวกันกับคุณ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำรองที่นั่งล่วงหน้า

หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากคุณต้องการจะเลือกที่นั่งก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการ