การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

หากต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งหรือไม่

จะมีค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งก่อนเปิดให้เช็คอินออนไลน์สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่เลือกและชำระเงินสำหรับที่นั่งของคุณก่อนเปิดให้เช็คอินออนไลน์ เราจะกำหนดที่นั่งที่เหมาะสมให้แก่คุณโดยอัตโนมัติก่อนออกเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งประกอบด้วย

  • ผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง
  • ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องจ่ายออกซิเจนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ
  • ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวได้จำกัดซึ่งต้องการเฉพาะความช่วยเหลือหรือการดูแลพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่ตาบอด หูหนวก หรือมีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือเชาวน์ปัญญา
  • ผู้โดยสารที่ต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ เช่น ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหาม
  • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขนำทางหรือสัตว์นำทางอื่น ๆ และนกเหยี่ยว