Emirates Skywards

เงินสด+ไมล์สะสม

ถ้าฉันทำการจองก่อนการเริ่มใช้งานเงินสด+ไมล์สะสม ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเงินโดยใช้เงินสดและไมล์สะสมรวมกันได้หรือไม่

เงินสดบวกไมล์สะสมจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกการชำระเงินสำหรับเที่ยวบินที่จองในเดือนกันยายน 2016 หรือหลังจากนั้นเท่านั้น