การจัดการการเดินทางของคุณ

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

ฉันจะได้รับอนุมัติ "ตกลงให้ขึ้นเครื่อง" ได้อย่างไร

ผู้โดยสารบางท่านจากอนุทวีปในเอเชียใต้อาจต้องได้รับการอนุมัติ “ตกลงให้ขึ้นเครื่อง” ก่อนเพื่อเดินทางไปกับเรา คุณต้องได้รับอนุมัติ "ตกลงให้ขึ้นเครื่อง" หาก:
  • คุณเป็นพลเมืองประเทศอินเดียหรือปากีสถาน และคุณกำลังจะเดินทางออกจากประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (เช่น คุณเป็นพลเมืองอินเดียที่เดินทางออกจากประเทศอินเดีย)
  • คุณเป็นพลเมืองประเทศศรีลังกาหรือบังกลาเทศที่กำลังจะเดินทางออกจากประเทศอินเดียหรือปากีสถาน
หากคุณต้องได้รับอนุมัติ "ตกลงให้ขึ้นเครื่อง" โปรดกรอก แบบฟอร์มตกลงให้ขึ้นเครื่อง แล้วส่งแบบฟอร์ม พร้อมทั้งสำเนาวีซ่าของคุณก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง การจองของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันสถานะ "ตกลงให้ขึ้นเครื่อง" ก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 8 ชั่วโมง