การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

ภาษีการโดยสารทางอากาศของสหราชอาณาจักร

ถ้าฉันถูกเรียกเก็บภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (APD) ของสหราชอาณาจักร ฉันสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่

ค่าผู้โดยสารทางอากาศ (APD) ของสหราชอาณาจักรเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่มีมากกว่า 20 ที่นั่งที่ออกเดินทางจากสหราชอาณาจักรหรือสนามบินเกาะแมน โดยจะเรียกเก็บเป็นรายคนและจำนวนจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป เด็กอายุ 12 ถึง 15 ปีจะไม่ต้องชำระค่า APD เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นจากการชำระ APD อยู่แล้ว) เรากำลังปรับปรุงระบบการจองของเราเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในช่วงนี้ APD จะยังคงเรียกเก็บต่อไป ดังนั้น หากคุณจองเที่ยวบินชั้นประหยัดในตอนนี้เพื่อเดินทางในวันที่ 1 มีนาคม 2016 หรือหลังจากนั้นท่าอากาศยานใดๆ ทั้งหกแห่งในสหราชอาณาจักรของเรา เราจะคืนเงินค่า APD ให้กับผู้โดยสารรุ่นเยาว์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน นอกจากนั้น คุณยังสามารถรับเงินคืนหากคุณได้จองเที่ยวบินของคุณแล้วอีกด้วย

เพื่อขอรับเงินคืน โปรดโทรติดต่อศูนย์ติดต่อของเราแล้วยืนยันวันเกิดของนักเดินทางทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี*

เราจะคืนเงินค่า APD ไปยังรูปแบบการชำระเงินดั้งเดิมของคุณ โดยจะดำเนินการภายใน 28 วัน ธนาคารของคุณอาจใช้เวลาเพิ่มเติมในการคืนเงินและการแสดงจำนวนเงินในใบแจ้งยอดของคุณ

*หากคุณจองบัตรโดยสารผ่านตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว คุณจะต้องติดต่อตัวแทนดังกล่าวเพื่อจัดการคืนเงินให้แก่คุณ