การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

ฉันจะได้รับค่าธรรมเนียมคืนหรือไม่หากฉันไม่ได้ใช้บัตรโดยสาร

สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้เต็มจำนวนตราบใดที่ยังไม่มีการใช้ส่วนใด ๆ ของบัตรในการเดินทาง