การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

บัตรโดยสารประเภทใดที่คิดค่าธรรมเนียม

จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในชั้นโดยสารทุกชั้นและค่าโดยสารทุกประเภท ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ใช้กับตั๋วโดยสารของเด็กทารก