การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการจองทางออนไลน์

ฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อใด

มีค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางออกจากตุรกี นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งชำระด้วยบัตรเครดิต, PayPal หรือ Visa Checkout มีค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินเท่านั้น และไม่ใช้กับบริการอื่น ๆ เช่น การเข้าพักในโรงแรมหรือการอนุญาตบรรทุกสัมภาระเกิน คุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหากคุณชำระเงินสำหรับเที่ยวบินด้วยบัตรเดบิต