การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันจะขอรับบัตรโดยสารชดเชยจากกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้อย่างไร หากฉันวางบัตรกำนัลผิดที่หรือทำบัตรกำนัลหาย

เราไม่สามารถออกบัตรโดยสารชดเชยจากกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้หากคุณวางบัตรกำนัลไว้ผิดที่หรือ/ทำบัตรกำนัลหาย