การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards สำหรับบัตรโดยสารชดเชยหรือไม่

ไม่ บัตรโดยสารเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards