การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันสามารถเปลี่ยนวันที่หรือเส้นทางของบัตรโดยสารชดเชยของฉันหรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนวันที่หรือเส้นทาง (ภายในโซนที่ใช้ได้) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตราบที่ยังคงอยู่ในช่วงอายุการใช้งานของบัตรโดยสารเป็นเวลาหนึ่งปี