การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

บัตรกำนัลของฉันสามารถแลกเป็นบัตรโดยสารสองใบหรือมากกว่านั้นได้หรือไม่

ไม่ได้ บัตรกำนัลสามารถนำไปแลกเป็นบัตรโดยสารไปกลับหนึ่งใบและต้องใช้ในการจองเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น