การแก้ไขปัญหา

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

ฉันจะได้รับบัตรกำนัลเมื่อใดและจะรับบัตรกำนัลได้จากที่ใด

คุณจะได้รับบัตรกำนัลทันทีที่มีการยืนยันว่าคุณถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของคุณ โดยขอรับบัตรกำนัลได้ที่สำนักงานบริการของท่าอากาศยานของสายการบินเอมิเรตส์