การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

Hold my fare

Hold My Fare คิดค่าธรรมเนียมการจองเท่าใด

ค่าธรรมเนียมการจองจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นทาง และแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินระยะใกล้ ระยะปานกลาง และระยะไกล ค่าธรรมเนียมการจองจะเรียกเก็บจากผู้โดยสารแต่ละคนแต่จะไม่เรียกเก็บกับทารก และหากคุณชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 72 ชั่วโมง คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจอง