การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

Hold my fare

Hold My Fare คืออะไร

Hold My Fare คือ บริการใหม่ของเราที่ให้คุณรักษาสิทธิ์ในข้อเสนออัตราค่าโดยสารเครื่องบินไว้ได้นานถึง 72 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า หากคุณต้องการชำระเงินในภายหลัง คุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่อาจเพิ่มขึ้น ณ เวลานั้น

มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองเล็กน้อย โดยจะเรียกเก็บจากบัตรของคุณ อย่างไรก็ดี คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการจองคืนหลังจากชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมง

Hold My Fare ใช้ได้กับเที่ยวบินชั้นประหยัดเท่านั้น และสามารถจองเที่ยวบินได้นานสูงสุด 24 วันก่อนออกเดินทาง