สัมภาระและทรัพย์สินที่สูญหาย

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

อนุญาตให้สัมภาระใต้ท้องเครื่องมีน้ำหนักได้เท่าใด

เอมิเรตส์มีนโยบายว่าด้วยสัมภาระที่มีการอนุโลมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ผู้โดยสารในชั้นประหยัดสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 35 กก. โดยขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสาร ส่วนผู้โดยสารในชั้นธุรกิจสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 40 กก. และผู้โดยสารในชั้นหนึ่งสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 50 กก. ทั้งนี้ ผู้โดยสารในชั้นโดยสารทั้งสามชั้นสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 10 ชิ้นตราบใดที่มีน้ำหนักไม่เกินน้ำหนักที่กำหนดตามชั้นห้องโดยสาร

น้ำหนักเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับกำหนดการเดินทางในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือเที่ยวบินที่เดินทางออกจากแอฟริกา คุณสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำหนักและจำนวนสัมภาระของเราได้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับกำหนดการเดินทางเหล่านี้

นอกจากนี้ อาจมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างจากนี้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

หากคุณคำนวณได้ว่าน้ำหนักอนุญาตของคุณเกิน 32 กก. (71 ปอนด์) โปรดทราบว่าการบินพลเรือนแห่งดูไบ (Dubai Civil Aviation) ห้ามรับสัมภาระชิ้นใดที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (71 ปอนด์) เข้า ออกหรือผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ค้นหารายละเอียดเฉพาะของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณสำหรับเที่ยวบินใด ๆ โดยไปที่เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต