การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การใช้เว็บไซต์ของเรา (การจอง)

จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ emirates.com หรือไม่ ก่อนที่จะสามารถจองทาง
ออนไลน์

คุณอาจจองทางออนไลน์บน emirates.com ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทะเบียนกับ Skywards คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว การเดินทางและบัตรเครดิตในโปรไฟล์ของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าระบบและจองการเดินทางบน emirates.com ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก Skywards คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.skywards.com