การแก้ไขปัญหา

การติดต่อสายการบินเอมิเรตส์

จะติดต่อแผนกกิจการลูกค้าสัมพันธ์หรือแผนกอื่นๆ ภายในเอมิเรตส์ได้อย่างไร

คุณสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

Customer Affairs Department
Emirates
P.O. Box 686
Dubai
United Arab Emirates
โทรศัพท์: +971 4 7083611

สำหรับแผนกอื่นๆ ทั้งหมด กรุณาเขียนไปที่
Emirates (ชื่อแผนก)
P.O. Box 686
Dubai
United Arab Emirates