การจองพิเศษเพิ่มเติม

การแวะพักที่ดูไบ

การจองจุดพักระหว่างทางทำอย่างไร

หากเส้นทางของคุณจะนำคุณผ่านเมืองอื่นก่อนถึงปลายทางของคุณ และคุณต้องการใช้เวลาที่นั่น คุณอาจต้องจองแผนการเดินทางการหยุดพักระหว่างทาง เพียงแค่เลือกปุ่มเลือก “ปลายทางหลายแห่ง” ในหน้าทำการจอง

เพื่อรวมจุดพักระหว่างทางไว้ในแผนการเดินทางของคุณ ให้ป้อนแต่ละเที่ยวของการเดินทางต่างหาก ตัวอย่างเช่น ในการจองจุดพักระหว่างทางในดูไบระหว่างทางจากลอนดอนไปซิดนีย์ ให้ป้อน “ลอนดอน” และ “ดูไบ” ในชุดแรกของฟิลด์ค้นหา แล้วก็ “ดูไบ” และ “ซิดนีย์” ในชุดที่สอง จากนั้น คลิก “เพิ่มปลายทาง” และป้อน “ซิดนีย์” และ “ลอนดอน” ในชุดสุดท้ายของฟิลด์ค้นหา