การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

รหัสโปรโมชั่นคืออะไร

รหัสโปรโมชั่นคือรหัสเจ็ดตัวอักษรที่สัมพันธ์กับข้อเสนอพิเศษ การป้อนรหัสดังกล่าวในตอนต้นของการจอง ทำให้คุณสามารถดูผลการค้นหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอได้

รหัสนี้จะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของการบอกแจ้งข้อเสนอพิเศษ โดยสามารถได้รับรหัสจากการบอกแจ้งข้อเสนอเท่านั้น เอมิเรตส์ไม่สามารถให้มาได้โดยอิสระได้

สมัครรับอีเมลข้อเสนอพิเศษเป็นประจำจากเอมิเรตส์