การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

คุณลักษณะ ‘ตารางเวลา’ ใช้งานอย่างไร

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถดูเวลาและเส้นทางการบินได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ป้อนต้นทางและปลายทางของเที่ยวบิน ประเภทการเดินทาง (เที่ยวเดียวหรือไปกลับ) และวันที่เดินทาง