การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

นักเดินทางมีจำนวนสูงสุดเท่าใดที่สามารถทำการสำรองที่นั่งทางออนไลน์

คุณสามารถทำการสำรองที่นั่งทางออนไลน์ได้สูงสุดเก้าคนในชั้นประหยัด ทั้งนี้รวมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ในคณะการเดินทางของคุณ สำหรับกำหนดการเดินทางรวมทั้งเที่ยวบินในชั้นธุรกิจ คุณสามารถสำรองที่นั่งทางออนไลน์ได้สูงสุดเจ็ดที่ และสูงสุดสี่ที่ในชั้นหนึ่ง กรุณาตรวจสอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา