การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจองทางออนไลน์

สามารถทำการจองทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตของตัวเองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เดินทางด้วยตัวเอง

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเดินทาง ในบางประเทศ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้จองบัตรโดยสารหรือกลุ่มบัตรโดยสาร จะต้องเป็นผู้เดินทางของแผนการเดินทางนั้น และจะต้องแสดงตัวตนและเซ็นสลิปบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน ก่อนที่จะรับบัตรขึ้นเครื่อง

บนหน้ากรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ซึ่งใช้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิต หากสามารถพิมพ์ "ชื่อสกุลผู้ถือบัตร" คุณจะสามารถชำระเงินการจองได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เดินทาง ถ้า "ชื่อสกุลผู้ถือบัตร" ปรากฏขึ้นในเมนูแบบหล่นลงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะไม่สามารถชำระเงินสำหรับการจองได้ เว้นแต่คุณจะเดินทาง

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกตัวเลือกการรับบัตรโดยสารที่สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ได้บนหน้าเลือกตัวเลือกการออกบัตรโดยสาร จากนั้น คุณสามารถเดินทางไปที่สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในประเทศที่ออกเดินทางและชำระค่าบัตรโดยสาร

โปรดทราบว่าค่าโดยสารที่แจ้งไว้ ใช้ได้เฉพาะการชำระเงินในประเทศที่ออกเดินทางเท่านั้น เนื่องด้วยข้อบังคับในการออกบัตรโดยสาร อาจใช้ค่าโดยสารที่แตกต่างกัน หากคุณต้องการชำระค่าบัตรโดยสารที่สำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในอีกประเทศหนึ่ง หรือในบางกรณี คุณอาจไม่สามารถชำระเงินภายนอกประเทศที่ระบุในเวลาทำการจอง หลังจากนั้นห้าวัน การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการรับและชำระบัตรโดยสาร โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ เพื่อยืนยัน

สมาชิก Skywards สามารถทำการจองแลกรางวัลสำหรับเพื่อนและครอบครัว และชำระภาษีที่บังคับใช้ทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตของตน