การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจองทางออนไลน์

เมื่่อไรจึงจะมีการจองทางออนไลน์ในประเทศของฉัน

เรากำลังวางแผนที่จะแนะนำบริการออนไลน์จากปลายทางใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ในทันทีที่เราเปิดตัวบริการออนไลน์จากปลายทางใหม่ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

ในระหว่างนี้ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ยังไม่มีการจองทางออนไลน์ คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไซต์นี้โดยการค้นหาเที่ยวบินที่เหมาะสมทางออนไลน์ แล้วจึงจองบัตรโดยสารของคุณผ่านแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลทาง
อีเมลของเรา หรือคุณสามารถโทรติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ เพื่อทำการจอง