การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

แล้วกระเป๋าสัมภาระ จะทำอย่างไร

เพียงแค่ฝากสัมภาระลงที่เคาน์เตอร์เช็คอินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ฝากกระเป๋า