การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

ควรทำอะไรเมื่อมาถึงที่สนามบิน

หากคุณได้พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรายงานตัวสำหรับสนามบินตามที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่อง 

หากคุณไม่สามารถพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้ หรือไม่ได้รับบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินของเอมิเรตส์ที่สนามบิน