การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

อะไรจะเกิดขึ้น หากประสบปัญหาระหว่างการเช็คอินทางออนไลน์

หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิค หรือไม่สามารถทำการเช็คอินให้เสร็จได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม กรุณาไปที่สนามบินเพื่อเช็คอินตามปกติที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์ โดยเผื่อเวลาให้เพียงพอในการทำขั้นตอนเช็คอินตามปกติที่สนามบิน