ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

สามารถออกจากสนามบินขณะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับสัญชาติที่ระบุในหนังสือเดินทางและระยะการหยุดพักในดูไบ นักเดินทางเกือบทุกสัญชาติต้องใช้วีซ่าในการเข้าเมืองดูไบ และระเบียบข้อบังคับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ดังนั้น หากคุณต้องการออกจากสนามบินขณะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของวีซ่ากับสถานทูตยูเออีในพื้นที่ของคุณ ก่อนที่จะออกเดินทาง นักเดินทางบางสัญชาติอาจขอรับวีซ่าได้ที่สนามบิน เมื่อเดินทางมาถึง โปรดตรวจสอบที่หน้าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการพักที่โรงแรมท่าอากาศยานนานาชาติดูไบขณะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ สามารถสำรองห้องพักได้โดยตรงทางอีเมล (dih@dca.gov.ae(เปิดไคลเอนต์อีเมลของคุณ)) หรือคุณอาจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจการหยุดระหว่างทางที่ดูไบของสายการบินเอมิเรตส์ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดในระหว่างเปลี่ยนเครื่อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดระหว่างทางที่ดูไบ