การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การสูบบุหรี่บนเครื่องบิน

อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้บนเที่ยวบินเอมิเรตส์ใดๆ หรือไม่

เที่ยวบินเอมิเรตส์ทั้งหมด ห้ามสูบบุหรี่ เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ ก็ห้ามสูบบุหรี่เช่นกัน ดูข้อตกลงเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายปลอดบุหรี่ยังรวมถึงการใช้ e-cigarettes ด้วย ไม่สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้