ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

สัตว์ที่ได้รับการฝึกให้ทำงาน

ฉันสามารถนำสัตว์นำทางหรือสัตว์เลี้ยงของฉันเดินทางไปกับฉันได้หรือไม่

อนุญาตให้นำสัตว์นำทางบางชนิดขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์นำทาง โปรดดูที่ข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์เลี้ยงของคุณ หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ