ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

ความช่วยเหลือพิเศษ

เด็กสามารถเดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

ได้ เอมิเรตส์มีบริการสองประเภทที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างหาก สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 15 ปี ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี ซึ่งจัดเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเช็คอินต่างหากและพนักงานภาคพื้นดินเพื่อให้การช่วยเหลือในขาออกและขาเข้าโดยเฉพาะ

สำหรับจุดประสงค์ด้านค่าโดยสาร ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถือเป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ไม่สามารถพาเด็กไปโดยลำพังโดยไม่มีผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปด้วย ในกรณีดังกล่าว จะมีการคิดค่าโดยสารในอัตราของผู้ใหญ่สำหรับผู้โดยสารทั้งหมด โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ เพื่อจัดเตรียมการจองดังกล่าวนี้

นอกจากนี้ เรายังให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปีที่จัดว่าเป็นผู้โดยสารรุ่นเยาว์

โปรดดูหน้าผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

จะเป็นอย่างไรถ้าบุตรหลานของฉันต้องต่อเที่ยวบินหรือการต่อเที่ยวบินแบบข้ามคืน

เวลาในการต่อเที่ยวบิน

หากในกำหนดการเดินทาง ลูกของคุณจะต้องเปลี่ยนเที่ยวบินไปกับสายการบินอื่น เวลาในการต่อเที่ยวบินสูงสุดที่สนามบินต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ถ้าพวกเขาจะเปลี่ยนเที่ยวบินในดูไบ เวลาในการต่อเที่ยวบินสูงสุดคือ 8 ชั่วโมง นี่เป็นเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษในทีมที่จะคอยดูแลลูกของคุณ และเราสามารถจัดสรรเวลาของพวกเขาได้เพียงเท่านี้

การต่อเที่ยวบินแบบข้ามคืนและผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีจะไม่สามารถเดินทางตามลำพังได้ หากการต่อเที่ยวบินของพวกเขาจะต้องมีการค้างคืนที่สนามบินซึ่งต่อเครื่องหรือหากพวกเขาจำเป็นต้องเดินทางระหว่างสนามบินเพื่อไปต่อเที่ยวบิน เว้นแต่คุณจะได้นัดหมายให้มีผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่มาพบและดูแลพวกเขาที่จุดต่อเครื่อง

ในทั้งสองสถานการณ์ คุณจำเป็นต้องยืนยันรายละเอียดเหล่านี้กับเราก่อนที่เราจะอนุญาตให้ลูกของคุณขึ้นเครื่องได้

ความต้องการพิเศษ

เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจะต้องมีผู้ปกครองซึ่งชำระค่าโดยสารและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในฐานะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายคุณจะต้องกรอกและลงชื่อในแบบฟอร์มการชี้แจงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนที่ลูกของคุณจะสามารถบินไปกับเราได้ คุณจะขอแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังจะต้องอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งเที่ยวบินออกเดินทางไป พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มารับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังที่สนามบินต้องยื่นหลักฐานแสดงตน เรามีบริการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังเฉพาะในเที่ยวบินของเราเท่านั้น ไม่มีกับสายการบินพันธมิตรของเรา โปรดติดต่อสายการบินนั้น ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง

ผู้เยาว์ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสและเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศส

ผู้เยาว์ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสและกำลังเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศสโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปด้วยจะต้องมีเอกสารอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ จะต้องแสดงเอกสารอนุญาตเดิมพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลงนามในเอกสาร

ผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังไปยังแคนาดา

แอร์แคนาดาไม่ยอมรับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังมาจากสายการบินอื่น ดังนั้นหากลูกของคุณเดินทางตามลำพังกับเรา คุณสามารถจองบริการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังได้จนถึงโตรอนโตเท่านั้น ลูกของคุณจะต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมารับที่โตรอนโต

หากลูกของคุณจะเดินทางไปแคนาดาตามลำพัง หรือเดินทางไปกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์ในการดูแลพวกเขาตามกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณมอบจดหมายแสดงความยินยอมในการเดินทางไปกับพวกเขาด้วย จดหมายจะต้องลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิ์ในการดูแลตามกฎหมาย จดหมายควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • การอนุญาตให้เดินทาง
  • ระบุว่าจุดหมายปลายทางคือประเทศแคนาดาและระยะเวลาที่ลูกของคุณจะพำนัก
  • ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

ผู้เยาว์ชาวอิตาลีที่เดินทางออกนอกประเทศอิตาลีโดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับเด็กชาวอิตาลีที่จะเดินทางตามลำพังออกนอกประเทศอิตาลี ถ้าลูกของคุณมีสัญชาติอิตาลีและมีอายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า พวกเขาจะต้องถือจดหมายอนุญาต (a dichiarazione di affido) จากตำรวจท้องที่ (questura) ถ้าหาก:

  • พวกเขากำลังเดินทางตามลำพัง
  • พวกเขากำลังเดินทางไปกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของพวกเขา (ตามที่ระบุในหนังสือเดินทางของพวกเขา)

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คุณสามารถขอเอกสารอนุญาตนี้ได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลี ตำรวจที่สนามบินไม่สามารถออกใบอนุญาต Dichiarazione di Affido ได้ หากไม่มีเอกสารอนุญาตนี้ ลูกของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศอิตาลี ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะกับพลเมืองชาวอิตาลี บุคคลสัญชาติอื่น ๆ สามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีเอกสารอนุญาต

การเดินทางกับสายการบินอื่น ๆ

สายการบินแต่ละแห่งจะมีข้อจำกัดและกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทางเพียงลำพังของผู้เยาว์ หากกำหนดการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยสายการบินอื่นด้วย คุณควรตรวจสอบกฎที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังโดยเฉพาะของสายการบินดังกล่าว ก่อนที่จะทำการจอง ซึ่งกฎเหล่านี้จะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง เมื่อต่อเที่ยวบินไปยังหรือจากสายการบินอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดดูหน้าผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ