การจองพิเศษเพิ่มเติม

การแวะพักที่ดูไบ

จุดแวะพักคืออะไร

หากแผนการเดินทางของคุณพาคุณผ่านเมืองอื่น และคุณต้องการใช้เวลาที่นั่น ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย ให้แจ้งตัวแทนการจองของคุณ หรือใช้แท็บการค้นหาขั้นสูงบนหน้าทำการจองหลัก

ตัวอย่างเช่น หากเส้นทางของคุณคือ จากดูไบไปเมลเบิร์นผ่านสิงคโปร์ คุณอาจเลือกที่จะแวะพักที่สิงคโปร์ ค่าโดยสารบางประเภทอนุญาตให้หยุดแวะพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถึงแม้ว่าอาจมีการคิดภาษีเพิ่มเติม) ส่วนค่าโดยสารประเภทอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียม เมื่อทำการจองที่เว็บไซต์ emirates.com โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้แท็บการค้นหาขั้นสูงเพื่อทำการหยุดแวะพักในกำหนดการเดินทางของคุณ ณ เวลาที่ทำการจอง หากคุณต้องการเพิ่มการหยุดแวะพักหลังจากที่คุณได้ซื้อบัตรโดยสารของคุณแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของค่าโดยสารตามบัตรโดยสารของคุณ