การจัดการการเดินทางของคุณ

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

ยังสามารถเดินทางได้หรือไม่ ถ้าหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุในไม่ช้า

หลายประเทศมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอายุหนังสือเดินทาง และมักจะกำหนดให้หนังสือเดินทางมีอายุนานกว่าระยะเวลาของการเดินทางของคุณมากพอสมควร ทั้งนี้ อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศต้นทาง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับทุกประเทศที่คุณจะไปเยือนในการเดินทางของคุณ และตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณมีอายุใช้งานที่เหมาะสมที่ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมดของคุณ