การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

มีประกาศสำคัญใดๆ เกี่ยวกับผู้รับประกันหรือกรมธรรม์ที่ฉันควรทราบหรือไม่

กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางออกให้โดยบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ American International Group, Inc. (AIG) คำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ซึ่งจัดทำโดยบริษัทในเครือของบริษัทประกัน AIG ประกอบด้วยสรุปข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด ข้อยกเว้น และข้อกำหนดในการบอกเลิกกรมธรรม์ ความคุ้มครองประกันชีวิตจะถูกควบคุมด้วยภาษาตามจริงของกรมธรรม์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมาย โปรดดูรายละเอียดที่สมบูรณ์ในกรมธรรม์ฉบับจริง คำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ไม่มีผลกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทประกัน AIG ในสหรัฐอเมริกาและไทย สำหรับข้อมูลของกรมธรรม์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลการประกันได้จากลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าของประเทศนั้นๆ