การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้หรือไม่

คุณสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมต่อไปนี้จาก AIG ผ่านทาง จัดการการจอง เพิ่มเติมให้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางไปกลับของคุณ โปรดทราบไว้ว่าความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ไม่สามารถซื้อแยกหรือซื้อความคุ้มครองในแบบเที่ยวเดียว:
  • ความคุ้มครองสำหรับกีฬาฤดูหนาว
  • ความคุ้มครองสำหรับการเล่นกอล์ฟ
  • ความคุ้มครองสำหรับธุรกิจ
  • ความคุ้มครองสำหรับการแต่งงาน
  • ความคุ้มครองสำหรับการปิดน่านฟ้า