การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

สัมภาระส่วนตัวของฉันจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ถูกโจรกรรมหรือไม่

ได้ กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางคุ้มครองการถูกโจรกรรมหากการโจรกรรมเกิดขึ้นในช่วงการเดินทางที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม โปรดดูข้อยกเว้นสำหรับการโจรกรรมในกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ