การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

การยื่นเรียกร้องค่าสินไหมมีระยะเวลาจำกัดเท่าใด

ควรติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทั้งหมดกับทาง AIG โดยเร็วที่สุด โปรดศึกษากรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดเพิ่มเติม