การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันต้องพกสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางไว้กับตัวขณะเดินทางหรือไม่

ในประเทศส่วนใหญ่ ไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้คุณต้องพกเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางไว้กับตัว อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่คุณวางแผนจะเดินทางไป เนื่องจากบางประเทศอาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานการทำประกัน นอกจากนี้ คุณอาจต้องพกสำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณไว้ใช้อ้างอิงเพื่อความสะดวก หากต้องการยื่นเรียกร้องค่าสินไหม คุณจำเป็นต้องแจ้งหมายเลขกรมธรรม์แก่ทาง AIG