การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

จะเกิดอะไรขึ้นกับกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของฉัน หากสายการบินเอมิเรสต์เลื่อนตารางเที่ยวบินขากลับของฉันออกไป

หากเที่ยวบินขากลับของคุณถูกเลื่อนออกไปโดยสายการบินเอมิเรสต์ และคุณต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คุณต้องแจ้งให้ทาง AIG ทราบ กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินของคุณจะขยายเวลาออกไปตามตารางเที่ยวบินที่ถูกปรับเปลี่ยน