การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันจะดูรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางได้จากที่ใด

รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ของกรมธรรม์จะแสดงขึ้นทางออนไลน์ก่อนที่คุณจะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตขณะเดินทาง AIG จะส่งกรมธรรม์ให้คุณทางอีเมลทันทีที่คุณซื้อกรมธรรม์เสร็จ คุณยังสามารถขอสำเนากรมธรรม์จาก AIG ผ่านทาง จัดการการจอง