การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์เพียงเที่ยวเดียว ฉันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางได้หรือไม่

ได้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวนั้น กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางจะให้ความคุ้มครองแก่คุณสูงสุด 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ หากจุดหมายปลายทางของคุณอยู่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย