การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

มีเบี้ยประกันแบบพิเศษสำหรับเด็กหรือไม่

มี เด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีสูงสุดสี่คนจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่หนึ่งหรือสองคน (ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา)