การจัดการการเดินทางของคุณ

การเช็คอินออนไลน์

ฉันสามารถให้หมายเลข Global Entry/หมายเลข Pre-Check PASSID ของ TSA (หมายเลขผู้เดินทางที่มีบันทึกในฐานข้อมูล) ล่วงหน้าสำหรับการเดินทางไปกลับจากสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

คุณสามารถให้หมายเลข Global Entry/หมายเลข Pre-Check PASSID ของ TSA (หมายเลขผู้เดินทางที่มีบันทึกในฐานข้อมูล) ได้ เมื่อคุณเช็คอินทางออนไลน์และที่เคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบิน หมายเลขนี้จะช่วยให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) สามารถยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติในการเข้าร่วม โครงการ TSA Pre-Check program สำหรับการตรวจคัดกรองแบบ Fast Track