การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

กิจกรรมของฉันบนแอพจะถูกถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์ของมือถือหรือไม่

ไม่ต้องกังวล การเปลี่ยนแปลงหรือการจองใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการบนแอพของเอมิเรตส์จะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของมือถือด้วยเช่นกัน