การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

ฉันจะใช้บัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของฉันได้อย่างไร

ประหยัดเวลาที่สนามบิน และดาวน์โหลดบัตรขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถใช้บัตรนี้เสมือนเป็นบัตรขึ้นเครื่องที่เป็นกระดาษได้ทุกจุดที่ สนามบินที่ผ่านการคัดเลือก

  1. เช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณแบบออนไลน์ผ่านทางแอพ Emirates คุณจะเห็นตัวเลือกให้ดาวน์โหลดบัตรขึ้นเครื่องของคุณไว้ในอุปกรณ์มือถือ
  2. เราจะส่งอีเมลหรือ SMS ให้กับคุณ ไปยังลิงก์ที่อยู่ในข้อความ เพื่อดูบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ
  3. ที่สนามบิน ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไปยังลิงก์เพื่อแสดงบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรขึ้นเครื่องอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ว เมื่อถึงจุดรักษาความปลอดภัยและที่ประตูขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติเก็บภาพบนหน้าจอ เพื่อบันทึกสำเนาบัตรขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งจะสามารถสแกนภาพบัตรนี้ได้ที่สนามบินได้ตามปกติในทุกขั้นตอนของการเดินทาง โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด

หากคุณใช้ iPhone iOS6 หรือรุ่นที่สูงกว่า และคุณเช็คอินผ่านแอพบนโทรศัพท์มือถือของเรา คุณก็จะสามารถจัดเก็บบัตรขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้ โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เลือกตัวเลือกในการจัดส่ง "บันทึกลงในอุปกรณ์" แล้วใช้แอพ Wallet ในการเข้าถึงบัตรขึ้นเครื่องของคุณเพื่อนำไปสแกนที่สนามบิน