การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

การจองบางรายการของฉันไม่อยู่ใน ‘การเดินทางของฉัน’ ข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่ใด

แอพของเอมิเรตส์จะแสดงเฉพาะเที่ยวบินที่คุณได้จองโดยใช้หมายเลข Emirates Skywards ของคุณเท่านั้น คุณมีทางเลือกในการเรียกคืนการจองของคุณ และเพิ่มหมายเลข Emirates Skywards ของคุณลงไป จากนั้น การจองก็จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในส่วน ‘การเดินทางของฉัน’